Sosyolojik Bağlam Dergisi (Apr 2023)

Covid-19 Karantina Döneminde Gençlerin Mecburi Ev Halleri: Van Kent Merkezi Örneği

  • Mehmet Baki Bilik

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.1.2
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 19 – 31

Abstract

Read online

Covid-19 salgın süreci tüm dünyayla beraber Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Salgın yalnızca sağlık sistemini değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik sistemi de olumsuz yönde etkilemiştir. Üretim ağının durması ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken, sokağa çıkma yasaklarıyla sosyal hayat sekteye uğramıştır. Bu süre zarfında uzaktan eğitim bir alternatif olarak ortaya çıkarken, eksiklikler, uzaktan eğitim araçlarıyla giderilmeye çalışılmıştır. Salgının etkisini kırmak için bazen tüm toplum, bazen de toplumun belli kesimlerinin evde kalmaları zorunlu tutulmuştur. Özellikle 65 yaş ve üstü bireyler ile 20 yaş altı gençlerin dışarı çıkmaları uzun süre yasaklanmıştır. Bu araştırma sokağa çıkma yasağı sürecinde evde kalan gençlerin zorunlu ev hallerini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında gençlerin uzaktan eğitim süreci, boş zamanlarını evde nasıl geçirdikleri ve aile ilişkileri incelenmiştir. Bu kapsamda Van kent merkezinde yaşayıp merkez İpekyolu ilçesindeki liselere devam eden 350 öğrenciye, çevrimiçi anket uygulanmıştır. Öğrencilere ulaşmak için öğretmenlerinden destek alınmıştır. Cinsiyet, hane halkı sayısı gibi demografik özellikler ile gelir düzeyi ve ebeveyn eğitim özelliklerini belirten değişkenlerin, aile içi ilişkiler ile uzaktan eğitim süreçlerine etkisi ölçülmüştür. Yapılan tespitler, gençlerin zorunlu evde kalma günlerini, genellikle, sosyal medyada ve TV izleyerek geçirdikleri yönündedir. Uzaktan eğitim süreci özellikle düşük gelirli ailelerde sekteye uğramıştır. Benzer bir durum kalabalık ailelerde de gözlenmiştir. Karantina süreci aile bireylerinin birbirleriyle daha fazla vakit geçirmesini sağlarken aile içi çatışmaları arttırmıştır. Özellikle düşük gelirli hanelerdeki çatışmalar, zaman zaman fiziksel şiddete dönüşmüştür

Keywords