Scientia Militaria (Feb 2012)

THE FRENCH COLONEL VILLEBOIS- MAREUIL AND THE BOERS 1899-1900

  • W. Otto

DOI
https://doi.org/10.5787/7-1-832
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 1

Abstract

Read online

Dit word aanvaar dat 'n biografie moeilik is am te skrywe. Die skrywer van 'n biografie moet sy stof so objektief benader dat die persoon waaroor geskrywe word, nie as 'n bo-natuurlike mens voorgestel word n;e. Verder moet die skrywer se navorsingswerk deeglik wees am sodoende sy onderwerp binne die regte historiese milieu te plaas en ten slotte moet die skrywer oor 'n bo-gemiddelde skryfvermoë beskik anders loop sy werk gevaar om bloot 'n opeenhoping van historiese feite te word.

Keywords