Informaatiotutkimus (Dec 2009)

Semantiska wiki som digitala arkivsystem: samlingar, ärendehantering och deltagande

  • Isto Huvila

Journal volume & issue
Vol. 28, no. 3-4

Abstract

Read online

En mängd olika typer av informationssystem har utvecklats för digital ärendehantering och arkivväsen. Denna artikel diskuterar en typ av innehållshanteringssystem, semantiska wiki från arkiv- och användningssynvinklar med särskilt betoning på fördelar och nackdelar i hantering av arkivinformation.