Przegląd Spawalnictwa (May 2012)

Techniczno-ekonomiczne aspekty spawania wiązką laserową rur ożebrowanych w kotłach energetycznych

  • Wojciech Gawrysiuk,
  • Adam Troszka

DOI
https://doi.org/10.26628/wtr.v84i5.297
Journal volume & issue
Vol. 84, no. 5

Abstract

Read online

Przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania laserów dużej mocy do produkcji rur ożebrowanych. Omówiono technologię spawania wiązką lasera rur ożebrowanych oraz dokonano porównania spawania laserowego z metodą MAG i zgrzewania HF tych rur. Zaprezentowano ekonomiczne korzyści z zastosowania technologii spawania laserowego w stosunku do metody spawania łukowego MAG. Technical and economic aspects of fin tubes used in power boilers welded by laser Abstract This paper presents technical and economic aspects of using high power lasers for the production of fin tubes. Discussed laser welding technology of fin tubes and made comparison laser welding to MAG and HF welding of mentioned tubes. It was also shown economic benefits of laser welding technology against MAG arc welding methods.

Keywords