PAVELO FLORENSKIO ,,NUMATOMOS ATEITIES VALSTYBĖS SANTVARKOS“ POLITIZACIJA: NUO ,,TEISINGO PERSKAITYMO“ IKI ,,ŠIANDIENIZACIJOS“

Politologija. 2017;85(1) DOI 10.15388/Polit.2017.1.10672

 

Journal Homepage

Journal Title: Politologija

ISSN: 1392-1681 (Print); 2424-6034 (Online)

Publisher: Vilnius University Press

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Lithuania

Language of fulltext: Lithuanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Vidas Dusevičius

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Straipsnyje analizuojama, kaip P. Florenskio ,,Numatomos ateities valstybės santvarką“ interpretuoja įvairios konservatyvios intelektinės Ru­sijos grupės („Zavtra“, „Izborsko klubo“, Prochanovo, Dugino ir jo aplinkos bei kitos). Taip pat svarstoma apie ideologinį lauką, kuriame reiškiamos Flo­renskio idėjos, užsimenama apie problemas, kylančias dėl politinių Florens­kio įžvalgų autentiškumo, nuoseklumo, nevienareikšmiškumo ir politinės mąstytojo minties evoliucionavimo. Straipsnyje laikomasi požiūrio, kad kon­servatyvių intelektinių Rusijos grupių ,,Numatomos ateities valstybės san­tvarkos“ interpretacijos dažnai pasižymi ,,teisingu Florenskio perskaitymu“, ,,šiandienizacija“, ,,instrumentalizacija“ – tam tikrais išankstiniais filosofinės minties įvertinimo ir atrankos kriterijais. Tie Florenskio ,,Numatomos ateities valstybės santvarkos“ interpretacijos bruožai atspindi kur kas platesnes šiuo­laikinės Rusijos konservatyviosios minties kaip ideologijos paieškų lauko, į kurį įtraukti tokie mąstytojai kaip I. Iljinas ar N. Berdiajevas, tendencijas.