Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur (May 2012)

Fullstendig PDF: Silje Solheim Karlsen: Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann.

  • Silje Solheim Karlsen,
  • Kirsten Thisted,
  • Steinar Gimnes

DOI
https://doi.org/10.7557/13.2347
Journal volume & issue
Vol. 16, no. 1

Abstract

Read online

Doktordisputas 27. januar 2012. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø Avhandlingen er å finne i Munin, http://munin.uit.no/handle/10037/3796. Dette er den fullstendige PDF-filen med prosjektets bakgrunn, 1. og 2. opponent og svaret fra doktoranden (red. anm.).