Mechanics and Advanced Technologies

2521-1943 (Print) / 2522-4255 (Online)

Continues Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni Kiïvsʹkij Polìtehničnij Institut. Serìâ Mašinobuduvannâ

Added 23 April 2018 • Updated 19 January 2021