Genl. Koos De La Rey, die krygsman.

Koers : Bulletin for Christian Scholarship. 1959;27(4) DOI 10.4102/koers.v27i4.2061

 

Journal Homepage

Journal Title: Koers : Bulletin for Christian Scholarship

ISSN: 0023-270X (Print); 2304-8557 (Online)

Publisher: Scriber Editorial Systems

Society/Institution: Koers Association

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Practical Theology: Practical religion. The Christian life: Moral theology

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: English, Afrikaans

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


J. S. du Plessis

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

22 Oktober is die geboortedag van genl. Koos de la Rey, wat van dag tot ons heldeverlede behoort. Vanjaargedenk ons ook op 11 Oktober die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog, sestig jaar gelede. Daarom wil ek graag by hierdie geleentheid die persoon van Koos de la Rey in herinnering roepen by wyse van hierdie artikel huldebring aan hom wat God aan ons volkgegee het op ’n tydstip toe sulke mannedringend noodsaaklik was; ’n man wat in die ure van dood en benoudheid leidingkon gee; ’n man sonder wie onsvolksgeskiedenis beslis armer sou gewees het. Aangesien hy by uitstek krygsmanen veldheer.