Betroubare ankers in ’n soekende opvoedkundige wêreld

Koers : Bulletin for Christian Scholarship. 1969;36(5) DOI 10.4102/koers.v36i5.1323

 

Journal Homepage

Journal Title: Koers : Bulletin for Christian Scholarship

ISSN: 0023-270X (Print); 2304-8557 (Online)

Publisher: Scriber Editorial Systems

Society/Institution: Koers Association

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Practical Theology: Practical religion. The Christian life: Moral theology

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: Afrikaans, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


J. C. Coetzee

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Die sentrale tema vir hierdie reeks interfakultêre lesings is kultuurbestemming. Die tema word dan sekerlik toegespits op die spesifieke gesigspunt van ons Universiteit. En dan mag ons die tema sekerlik so stel: die Christelik-Afrikaanse kultuurbestemming. Van die gesigspunt gesien sal my besondere bydrae sekerlik gaan oor die plek van die Christelike opvoeding in die verwesenliking en uitbouing van die Afrikaanse kultuur met die oog op ons Christelik-nasionale grondgedagte.