THE ART OF WINNING WARS

Scientia Militaria. 2012;12(4) DOI 10.5787/12-4-606

 

Journal Homepage

Journal Title: Scientia Militaria

ISSN: 2309-9682 (Print); 2224-0020 (Online)

Publisher: Stellenbosch University

Society/Institution: Stellenbosch University, Faculty of Military

LCC Subject Category: Military Science

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: English, Afrikaans

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

N. Jacobs

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 6 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Daar is heelwat boeke geskryf oor hoe om oorloë te wen. Feitlik al hierdie boeke Iê strategiese en taktiese doktrines neer. Tenspyte van al hierdie boeke kon 'n magtige lëer soos die van die VSA nie die stryd in Vietnam wen nie. Die geskiedenis is vol van oorloë en lesse daaruit te leer, lesse wat geboekstaaf is en as beginsels neergelê word.Kol Mrazek het ook in die geskiedenis gedelf om vas te stel waarom sekere leiers soos Alexander, Nelson, Napoleon, MacArthur, Patton en andere, so suksesvol was in die veldslae wat hulle name in die geskiedenis verewig het.</p>