Pedagogika (Jul 2016)

Zkoumání struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost

  • Jiří Mareš

Journal volume & issue
Vol. 66, no. 3

Abstract

Read online

Abstrakt: Metodologicko-přehledová studie se zajímá o strukturní pohled na komunikaci ve škole. Nejde primárně o studium komunikačních sítí mezi účastníky komunikace, nýbrž o strukturní složky verbální komunikace samotné. Klíčová pozornost je věnována struktuře IRF (iniciace-replika-zpětná vazba) a struktuře IRE (iniciace-replika-evaluace). Výklad postupně odpovídá na tyto otázky: Kteří badatelé strukturu IRF/IRE poprvé identifikovali a v jakém kontextu? Za jakých podmínek a z jaké perspektivy byla tato struktura identifikována? Přišli jiní badatelé s úpravami této struktury? Jaké jsou názory odborné komunity na výzkumné využití této struktury? Které další komunikační struktury byly později ve výukové komunikaci identifikovány? Závěru studie nabízí doporučení, jak nově koncipovat zkoumání průběhu a výsledků výukové komunikace na českých základních a středních školách. Klíčová slova: výuka, výuková komunikace, interakce učitel-žáci, pedagogický výzkum, komunikační struktury, struktura IRF/IRE