Pedagogika (Apr 2017)

Curriculum for Excellence: kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace

  • Jakub Holec,
  • Dominik Dvořák

Journal volume & issue
Vol. 67, no. 1

Abstract

Read online

Abstrakt Druh studie: Případová studie popisuje charakteristiky skotského kurikula všeobecného vzdělávání a vývoj za deset let od počátku kurikulární reformy. Hlavní téma: Skotské Curriculum for Excellence (CfE) je obecně považováno za modelový případ celosvětové proměny kurikulární praxe na počátku nového tisíciletí. Zdůrazněním obecných kompetencí, interdisciplinárního přístup a autonomie škol při dováření se podobá českým rámcovým vzdělávacím programům. Posloupnost výkladu: Jsou uvedena konceptuální východiska pro klasifikaci kurikula i odpovídající reformy a stručně je charakterizována metoda studie jedné země. Popisujeme vzdělávací systém Skotska, vznik nového kurikula, jeho strukturu, přijetí ve školách. Důraz klademe na vývoj kurikula a všeobecného školství od zahájení reformy a na současné diskuse i úpravy kurikulární politiky. Závěry: Skotská kurikulární reforma je odvážná a inovativní v celkových cílech, ale málo specifická v jejich monitorování a naplňování. Současné úpravy stavějí do popředí základní gramotnosti i celkovou pohodu dětí a posilují roli externího hodnocení výsledků žáků a škol. Klíčová slova: kurikulum, Curriculum for Excellence, klíčové kompetence, kurikulární reforma, Skotsko