Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Серія Економіка

2311-2379 (Print)

Added 29 December 2019 • Updated 8 July 2020