Scientific Annals of Economics and Business

2501-3165 (Online)

Continues Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi: Ştiinţe Economice, ISSN: 2068-8717 (not available in DOAJ)

Added 21 February 2017 • Updated 16 July 2020